Groener is Beter
Verdere groei luchtvaart Nederland: Gaat onze overheid over lijken?

Verdere groei luchtvaart Nederland: Gaat onze overheid over lijken?

Op 11 juni berichtte De Limburger dat de minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen momenteel werkt aan een Luchtvaartnota waarin ze de toekomst uitstippelt tot 2050. Onze regering gaat er hierbij vanuit dat de luchtvaart in Nederland van 600.000 vluchten in 2017 zal uitgroeien tot 1.200.000 vluchten in 2050. Dit ondanks alle discussies rondom het milieu en CO2 emissiereducties. En waarom vraagt u zich? Vanwege economisch belang uiteraard. Volgens Dick Benschop, algemeen directeur van Schiphol, is verdere groei van de luchtvaart van “nationaal belang” Nederland. Maar is dat ook wel zo? Wat brengt ons die groei van de luchtvaart eigenlijk?

Economisch belang van groei luchtvaart is nihil maar hinder enorm

Het lijkt erop dat onze politiek een mooi rad voor ogen gedraaid wordt. Ofschoon uitbaters van luchthavens in Nederland stug volhouden dat groei van de luchtvaart cruciaal is voor onze nationale groei, blijkt het tegendeel waar. Een onderzoek van CE Delft heeft aangetoond dat een stagnatie of zelfs krimp van onze luchtvaart helemaal geen negatieve effecten hoeft te hebben op onze economie. Immers de inkomsten uit vliegen zijn relatief beperkt. Zo worden er geen accijnzen betaald op brandstof en zijn er geen heffingen op tickets. Veel mensen die landen in Nederland zijn op doorreis en zullen dus maar weinig geld uitgeven. Het NRC berichtte in januari van dit jaar dat een “groeistop Schiphol beste optie voor klimaat en economie” is. M.a.w. ondanks de beweringen van onze politiek heeft de mens op de grond maar weinig voordelen met een verdere uitbreiding. Sterker nog, het lijken voornamelijk de luchtvaartmaatschappijen die hier baat bij hebben. En dan eerder ten koste van de mens op de grond.

Groei luchtvaart een aanslag op je nachtrust

Uiteraard is er de bekende geluidshinder. Volgens het NOS nieuws hebben alleen al rondom Schiphol ca. 200.000 mensen ernstige last van vliegverkeer. De overheid gaat op basis van berekeningen van geluidscontouren uit van minder hinder. Maar ervaring in Zuid-Limburg rondom het snel groeiende MAA laat zien dat deze berekeningen de plank behoorlijk mis slaan. Ook bij Lelystad Airport laat de overheid zien de plank geregeld mis te slaan bij geluidsberekeningen. En ondanks het feit dat toegenomen geluidshinder de hoofdreden is voor de exponentieel toegenomen aantal klachten rondom MAA, stelt nu onze Minister van Infrastructuur dat uitbreiding een prima optie is. Maar nog erger er wordt ook voorgesteld dat er gekeken moet worden om het vliegverbod tussen 23:00 uur ’s avonds en 6 uur ’s ochtends te verkleinen naar 02:00 uur ’s nachts en 05:00 uur ’s ochtends. Dit verkort de nachtrust van de rustminnende Limburger van een krappe 7 uur naar een onacceptabele 3 uur. Een vreemd besluit, zeker gezien het feit dat er wel afgezien wordt van verdere groei van Eindhoven Airport om hinder verder te beperken. Even voor de goede orde, de afstand van Eindhoven Airport tot de dichtstbijzijnde bebouwde kom is ca. 450 meter. Bij MAA liggen er binnen diezelfde straal in totaal 4 dorpskernen.

Groei luchtvaart een aanslag op je gezondheid

Naast geluidsoverlast is er natuurlijk ook de bekende luchtverontreiniging. Met name oudere toestellen slepen vaak een lange, zwarte staart uitlaatgassen achter zich aan bij opstijgen, maar ook landen. En het moge duidelijk zijn dat die stofjes niet goed voor je zijn. Bronnen uit het Longfonds linken inademen van ultrafijnstof aan verschillende longproblemen zoals astma en COPD. Echter ook hart- en vaatziekten en ziektes van hersenen en zenuwen behoren bij de mogelijke effecten. Omdat de lange termijn effecten van inademen van fijnstof niet bekend zijn, blijkt dit geen rol te spelen in de overwegingen van onze regering om de luchtvaart ongecontroleerd verder te laten groeien. Maar waar praten we eigenlijk over? Sijas Akkerman van de Milieufederatie Noord-Holland legde het in begrijpelijke termen uit. „Als een Boeing 747 van de KLM opstijgt, komen daar maar liefst een miljard fijnstofdeeltjes uit. En dat is net zoveel als een miljoen vrachtwagens produceren die langs jouw huis rijden.” Het NRC heeft deze bewering op waarheid getoetst en kwam tot de conclusie dat, ofschoon cijfers uit praktijkmetingen ontbreken, deze uitspraak grotendeels waar lijkt te zijn. Als alle vliegtuigen die Cora van Nieuwenhuizen in de toekomst over Zuid-Limburg wil laten laden op MAA 747s zouden zijn, zou de meest ongezonde ultrafijnstof uitstoot gelijk zijn aan die van 30.000.000.000 (30 Miljard) vrachtauto’s door ons Limburgse landschap. Het CBS rapporteert dat er aan het begin van 2019 ongeveer 143.000 zware vrachtauto’s geregistreerd stonden. Uitbreiding van de luchtvaart gaat dus letterlijk over lijken als je het mij vraagt.

Direct risico en schade door vliegverkeer

Maar naast deze, op zichzelf al zeer ernstige hinder, is er door de toegenomen vliegverkeersdrukte ook directer risico. Namelijk schade die laag overvliegende vliegtuigen direct aan je woning of jezelf kunnen aanrichten. Ik woon al ruim 13 jaar direct onder de aanvliegroute van MAA. Ik heb nooit een klacht ingediend en nooit hinder ondervonden. Totdat de Provincie Limburg besloot het noodlijdende vliegveld te helpen met verdere groei. Een onderdeel van het reddingsplan was het verlengen van de landingsbaan van 2500 naar 2750 meter. Hierdoor konden grotere en zwaarder belaste toestellen landen en opstijgen. Binnen de kortste keren stroomden de schademeldingen met berichten van afgeblazen dakpannen uit omliggende dorpen binnen. En dit zijn slechts de meldingen die bij de media zijn binnengekomen. Ikzelf heb 3 keer toe schade opgelopen door de turbulentie veroorzaakt door landende vliegtuigen. In oktober 2018 zijn kort na elkaar tot twee keer toe dakpannen van mijn dak geblazen. En in juli dit jaar rukt een landend vliegtuig het dak van mijn nieuwe blokhut omhoog. En dat terwijl het gedoogbeleid van de verlengde landingsbaan is ingetrokken! Overigens, zo’n dakpan weegt ca. 9 kg. Stel je eens voor wat er zou gebeuren als een voetganger op straat, of een spelend kind deze plots op z’n hoofd krijgt nadat een vliegtuig is overgevlogen? Je moet er niet aan denken!

Uitbreiding luchtvaart moet direct stoppen

Samengevat: voor de burger in Nederland zijn er maar weinig voordelen te behalen bij verdere uitbreiding van de luchtvaart in Nederland. Sterker nog, hij zal voor een paar euro’s aan koopkrachtstoename gebukt moeten gaan onder steeds ernstiger wordende geluidshinder, milieuvervuiling en gezondheidsklachten. En we weten allemaal uit de energierekening van dit jaar hoe de overheid met deze koopkrachttoename omgaat. Gelukkig lijkt de gemiddelde Nederlander zich dit te beseffen. Onderzoek uitgevoerd door bureau Motivaction toont aan dat nog slechts 35% van de bevolking een verdere groei ziet zitten, terwijl 54% tegen is. De enquete van Kieskompas in opdracht van LocalFocus laat overigens zien landelijk meer dan 50% van de mensen het eens is met de stelling dat er minder gevlogen zou moeten worden om het milieu te sparen.

Het Nederlandse volk begrijpt het. Nu de politiek nog!

Het lijkt erop dat de gewone burger het goed begrijpt. Breed draagvlak voor ongeremde groei van de luchtvaart is er niet. Economische argumenten zijn dun en weinig steekhoudend. Het milieu en de volksgezondheid zijn er niet mee geholpen. Dus waarom stellen onze Minister van Infrastructuur Cora en vele andere politieke partijen dan voor om verdere uitbreiding over het gehele land te onderzoeken? Wellicht beseffen ze zich te weinig dan het niet hun taak is om beleid te maken in het voordeel van luchtvaartmaatschappijen. Het is hun taak om het volk te vertegenwoordigen. En het volk lijkt “Nee” te zeggen tegen verdere uitbreiding van luchtvaart.

Met haar Luchtvaartnota voor de toekomst van 2050 onder haar arm, durf ik te beweren dat onze Cora van Nieuwenhuizen ze ziet vliegen! En ik zou haar willen adviseren te luisteren naar het volk en weer met beide voeten op aarde terug te keren. Vliegen is een mooie manier van reizen. Maar wonen in een mooi, schoon en rustig Nederland is meer waard!

Niet uitgelezen? Lees hier verder…

Merk jij de groei van de luchtvaart om je heen?

Add comment

Volg ons

Schroom niet, neem contact op. We houden ervan interessante mensen te ontmoeten en nieuwe vrienden te maken.